Barnebriller NAV

Gutt med prøvebrille, NAV barnebrille, regler
Nå får nesten alle barn tilskudd til briller av NAV. Her kan du lese litt mer om reglene rundt refusjon, hva som dekkes og aktuelle satser

Fra første august 2022 ble det innført en ny ordning for brillestøtte. Den gjelder alle barn under 18 år som har over pluss/minus 1,00D eller mer enn 1,00 grad av skjev hornhinne. Støtten kan utbetales en gang pr kalenderår og gjelder komplette briller. Den nye ordningen vil løpe parallelt med ordningen fra første mars 2020 som gjelder barn som behandles for amblyopi. Barn som har fått støtte under amblyopiordningen kan også benytte den nye ordningen til en reservebrille eller solbrille med styrke. Brillestøtten trekkes fra som rabatt i kassa hos optikeren. Vi står for søknad og får pengene utbetalt fra NAV.

Satster for NY generell brillestøtte til barn under 18 år. Kan benyttes en gang pr kalenderår. Gjelder komplette briller

 1. Sats kr 800
  Briller med styrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00D
 2. Sats kr 2075
  Briller med styrke på minst ett glass ≥ 4,25D ≤ 6,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 4,00D
 3. Sats kr 2820
  Briller med styrke på minst ett glass ≥ 6,25D ≤ 8,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 4,25 D ≤ 6,00 D
 4. Sats kr 3355
  Briller med styrke på minst ett glass ≥ 8,25D ≤ 10,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 6,00D
 5. Sats kr 5165
  Briller med styrke på minst ett glass ≥ 10,25D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 6,25D


Satster for behandlingsbrille amblyopi (barn under 10 år)

NAV oppdaterte og klargjorde reglene angående dekning av utgifter til behandlingsbriller for barn i mars 2020. Barn som står i fare for å få varig nedsatt syn på det ene øyet, såkalt amblyopi, har rett til dekning av briller etter bestemte satser for å unngå eller behandle dette. Barn som skjeler, har ulik styrke mellom øynene, eller av andre årsaker ikke får stimulert begge øynene likt står i fare for å få ett øye med en slik varig synsnedsettelse dersom det ikke behandles.

Faren for amblyopi ansees vanligvis å være over i tiårsalderen. NAV forholder seg til fødselsdatoen, ikke året man fyller. Etter at barnet er fylt 10 år faller ordningen i hovedsak bort, men det kan søkes om fortsatt rett til dekning under særskilte vilkår. Uansett vil barnet etter fylte 10 år få støtte til briller under den nye ordningen, frem til 18 årsdagen. Både optikere og øyeleger kan attestere på at barnet fyller kravene for refusjon. Dersom vi under en synstest avdekker at ditt barn faller inn under regelen for refusjon hjelper vi deg å fylle inn søknad og sender den inn. Vi gjør det enkelt for deg og tar ikke ekstra betalt for dette. Pengene utbetales til samme konto som foreldrestønaden, brillene eller linsene betales direkte av deg i butikken.

Behandlingsbrille dekkes dersom barnet har forskjell i styrken (anisometropi) ≥ 1 dioptri (D), skjev hornhinne (astigmatisme) ≥ 1,5 D, synlig skjeling (strabisme), eller langsynthet ≥ 4 D i begge øynene.

Briller dekkes etter to satser:

 1. Sats kr 1275 (styrker ≤ 3,75 D)
 2. Sats kr 2555 (styrker ≥ 4.00 D ≤ 6,00 D)
 3. Individuelt beløp gjelder for styrker ≥ 6,25 D, cylinderstyrke (skjev hornhinne) ≥ 4,00 D, eller dersom barnet trenger flerstyrke/progressive briller med addisjon (lesetillegg) ≥ 0,75 D

Er det andre typer briller som dekkes? Dekkes linser?

Vi får ofte spørsmål om sportsbriller, ekstrabriller eller svømmebriller. Dette dekkes nå under den nye ordningen for brillestøtte (NB: kun en brille pr år). Linser dekkes kun om barnet har en diagnose der linser er den medisinsk beste måten å korrigere synet. Dette kan gjelde i tilfeller hvor barnet har keratokonus eller har en iris som er skadet, eller man av andre årsaker ikke kan bruke briller. NAV dekker ikke optimal løsning, de dekker det som er absolutt nødvendig.

Når det gjelder støtte til briller er NAV ett todelt system. NAV Vest Agder godkjenner og jobber med alt som gjelder behandlingsbriller for hele landet. Så har man NAV hjelpemiddelsentralen lokalt som tar seg av søknader om hjelpemidler til personer med spesielle funksjonsnedsettelser. Denne ordningen kan omfatte personer som er svaksynte. Det vil si at man ser svært dårlig selv om man bruker optimalt tilpassede briller eller linser. Reglene er strenge. Dersom man er voksen og ikke kan utføre en bestemt jobb uten spesialtilpassede sportsbriller kan man søke om dekning. Pasienter med spesiell lyssensitivitet kan søke om filterbriller.

Hos Erøy Optikk legger vi til rette for optimal brilleøkonomi over tid. Vi selger brilleglass som varer lenger enn de billigste glassene fordi de har markedets beste herdebelegg. I tillegg har våre toppglass overflater som er lette å pusse, og de er vann og støvavvisende. Vi har eget verksted slik at vi kan reparere brillene uten at du må kjøpe nytt dersom noe går galt. Hos oss parkerer du gratis, vi hjelper deg med søknad til NAV og lover deg at ditt barn får en god og trygg synsopplevelse. Les mer om våre kundefordeler og gode tilbud til barn her.

Erøy Optikk rådgir og veileder deg gjerne om du ønsker ytterligere opplysninger. Send gjerne en mail til aasmund@eroyoptikk.no

Link til søknad behandlingsbriller NAV

Link til mer informasjon om støtte til briller

Oppdatert 11.08.23