Få hjelp med tørre, såre og vonde øyne

Optiker Åsmund A. Erøy har spesialkompetanse på tørre øyne. Han har skrevet mastergrad om temaet og publisert forskning fra fagfeltet internasjonalt.

Stadig flere mennesker plages av tørre øyne og nyere forskning viser at tilstanden rammer ca. 20 % av befolkningen (Stapleton et al.). Vår moderne livsstil med mer innetid, skjermer, medisiner og livsstilssykdommer er uheldig for den skjøre tårefilmen vår og når den sprekker opp ligger den sensitive hornhinnen eksponert for ytre påvirkning. Hornhinnen vår har stor tetthet av smertereseptorer og gir hjernen tydelig beskjed når den er irritert. Tørre øyne er en av de vanligste årsakene til at folk oppsøker helsevesenet med øyeplager (Moss, Klein, & Klein, 2000).

Årsaken til tørre øyne er ofte sammensatt. Man deler årsakene i to hovedgrupper, en der man har for lite tårer, og en der kvaliteten på tårene er for dårlig slik at de fordamper for fort. Den vanligste årsaken til tørre øyne er at de meibomske kjertlene som produserer fettstoff til tårefilmen ikke fungerer som de skal (Baudouin et al., 2016).

Tilstanden kan i mange tilfeller lindres og behandles med enkle midler. Det er kjent at varmebehandling med øyemaske sammen med massering og rens av øyelokk åpner opp tette meibomske kjertler og bedrer tårefilmen. Midlertidig eller permanent plugging av tårekanaler har bevist effekt når årsaken til plagene er for lite vann (Sjøgreens relatert tørre øyne). En tårepunktsplugg gjør at de tårene man har ligger lenger på øyet før de renner ned i svelget. Ofte vil spesielle smørende øyedråper hjelpe. Mange velger øyedråper på apoteket uten å vite hvilken dråpe som passer nettopp dem, og det blir mye prøving og feiling. I tilfeller med bakenforliggende sykdom må pasientene sees av øyelege. Det kan være betennelser, medisinbruk eller systemiske sykdommer som påvirker tårefilmen. Dette må behandles hos spesialist.

Jeg har jobbet som optiker i 18 år og ser daglig hvordan tørre øyne gir mennesker dårligere livskvalitet og faktisk - nedsatt syn. Mange har tørre øyne uten å vite om det. De kommer til synsundersøkelse og tror de må ha briller, men går ut med beskjed om at øyets overflate ikke har det bra og at tårefilmen er for dårlig. Temaet har interessert meg i lengre tid, og under mastergradsstudiene ved USN Kongsberg ble det satt ekstra fokus på temaet. Jeg er nå en del av ett forskerteam ved USN, og valgte å skrive mastergradsprosjekt om tørre øyne og livskvalitet. Prosjektet er nå fullført med karakteren A. Resultatene fra oppgaven er nå publisert internasjonalt sammen med professor Vibeke Sundling (USN) og professor Tor Paaske Utheim (Tørre øyneklinikken). Artikkelen kan du lese her.

Problematikken rundt tørre øyne har de siste årene fått økt oppmerksomhet blant helsepersonell. En stor og omfattende rapport fra 2017 (DEWS 2), utarbeidet av ledende forskere sammenfatter den nyeste kunnskapen og peker på hvor kunnskap fortsatt mangler (Willcox et al.). Det har tidligere vært mye uenighet om diagnosekriterier og behandling, og det finnes fortsatt ingen gullstandard for hvordan de ulike komponentene som bidrar til tørre øyne skal måles. Det finnes avanserte instrumenter som kan måle tårevolumet, saltinnholdet, og gi informasjon om tårefilmens sammensetning. Noen av maskinene kan ta bilde med infrarødt kamera for å se om de meibomske kjertlene fungerer. Ett slikt instrument er kjøpt inn og er tidligere benyttet i store studier.

Erøy Optikk tilbyr avansert lysbehandling for tørre øyne. Vi har investert i en svært avansert Intense Pulsed Light (IPL) maskin og laget et eget, komfortabelt behandlingsrom for tørre øyne. IPL er i mange år brukt av hudleger for å behandle Rosacea. Den positive effekten av IPL for tørre øyne ble oppdaget som en bivirkning av denne behandlingen - pasientene fikk mindre vondt i øynene. IPL behandling er godkjent av FDA i USA. Virkningsmekanismene er komplekse, men den målrettede varmen fra lyset varmer opp stivnet meibum i øyelokkene slik at det kan klemmes ut, og gi rom for nytt, friskt meibum. Meibum er "kroppens egen øyedråpe", og mangel på, eller dårlig fungerende meibum, fører til at tårefilmen fordamper for fort. I tillegg gir lyset fra IPL maskinen en koaguleringseffekt I telangiektasiske blodkar, og hindrer dermed frigivelse av inflamasjonsdrivende substanser i øyelokkene og rundt øynene. Les studie om IPL, hvordan det fungerer og effekt her.

En del av utfordringene i behandlingen av tørre øyne er at det kreves noen grad av
tålmodighet for å oppnå gode resultater. Det finnes ingen mirakelkur, og det må legges opp et detaljert og individuelt tilpasset løp for den enkelte pasient. Hos oss vil tørre øyne undersøkelsen ende opp i en plan, og du vil få skriftlige, konkrete råd på hva du bør gjøre for å lindre dine plager. Vi forholder oss til en trinnvis behandlingsmodell som anbefalt i DEWS 2 rapporten, hvor vi begynner med basisbehandling og evaluerer effekten av denne før mer avanserte metoder vurderes.

En tørre øyne undersøkelse hos oss koster 1500,- Den innbefatter grundige målinger og diagnostisering med spesialutstyr, samt en oppfølgingskontroll. I de tilfellene hvor vi mistenker inflamasjon benytter vi oss av MMP-9 testing. Denne testen har vist seg å være svært pålitelig i å avdekke alvorlig grad av inflamasjon som i mange tilfeller vil trenge behandling hos spesialist. Eventuelle produkter kommer i tillegg.

En basis IPL behandling koster 1350,- Denne behandlingen skjer på vår tørreøyne klinikk og innbefatter rens av øyelokk med AB max (blephex), IPL og deretter meibomsk kjertel ekspresjon (MGDX). Behandlingen passer best for deg som har meibomsk kjertel dysfunksjon (MGD) relaterte tørre øyne.

På vår tørre øyneklinikk kan du også komme kun for en grundig rens av øyelokk. Dette koster 750,-. Fjerning av debris, bakterier og avleiringer på øyelokkene har vist seg å ha god effekt i forebygging og behandling av tørre øyne. Vi fjerner da næringsgrunnlaget for demodex, en type midd som ofte finnes i øyelokkene hos tørre øyne pasienter. God øyelokkshygiene hindrer oppbygging av bakteriebelegg og minimerer derfor frigjøring av inflamasjonsdrivende toksiner.

Vi tilbyr også tårepunktsplugging. I aktuelle tilfeller setter vi først en diagnostisk plugg som løser seg opp av seg selv etter noen uker. Dersom de har effekt setter vi permanente plugger i silikon. Behandlingen er smertefri og har vist seg å ha god effekt for pasienter med for lite tårevæske.

Kontakt oss gjerne om du trenger mer informasjon. Vi står klare for å hjelpe deg!

Referanser:

Baudouin, C., Messmer, E. M., Aragona, P., Geerling, G., Akova, Y. A., Benítez-Del-Castillo, J., . . . Labetoulle, M. (2016). Revisiting the vicious circle of dry eye disease: a focus on the pathophysiology of meibomian gland dysfunction. British Journal of Ophthalmology, 100(3), 300. doi:10.1136/bjophthalmol-2015-307415

Moss, S. E., Klein, R., & Klein, B. E. K. (2000). Prevalence of and Risk Factors for Dry Eye Syndrome. Archives of Ophthalmology, 118(9), 1264-1268. doi:10.1001/archopht.118.9.1264

Stapleton, F., Alves, M., Bunya, V. Y., Jalbert, I., Lekhanont, K., Malet, F., . . . Jones, L. TFOS DEWS II Epidemiology Report. The Ocular Surface, 15(3), 334-365. doi:10.1016/j.jtos.2017.05.003

Willcox, M. D. P., Argüeso, P., Georgiev, G. A., Holopainen, J. M., Laurie, G. W., Millar, T. J., . . . Jones, L. TFOS DEWS II Tear Film Report. The Ocular Surface, 15(3), 366-403. doi:10.1016/j.jtos.2017.03.006