Databriller

Ser du utydelig på skjermen? Vi finner ut om du trenger databriller og om du har rett til å få det dekket.

Alle arbeidstakere som jevnlig har en vesentlig del av arbeidsdagen sin foran en dataskjerm har rett til en synstest hos optiker. Optiker avgjør hvor ofte synet må undersøkes, om det trengs databriller og om arbeidstakeren skulle trenge undersøkelse hos øyelege. Også ansatte i kasse med dataskjerm har nå rett til synstest og eventuelt databriller.

En databrille er et hjelpemiddel på arbeidsplassen for å optimalisere synet på skjerm, en brille som har ulik styrke fra din daglige brille. Databrillen skal gi deg skarpt, komfortabelt og utholdende syn på skjerm. Standard progressive briller som egner seg til daglig bruk vil ikke kunne defineres som databriller. Vanligvis vil man se noe uklart på avstand med en databrille, men det kan i spesielle tilfeller være behov for å se klart lenger ut i rommet. Dette må dokumenteres særskilt.

Retten til databriller er regulert gjennom arbeidsmiljøloven, men vær oppmerksom på at arbeidsgivere har ulike satser på hvor mye de dekker. Noen har et fast beløp, andre sier for eksempel at de dekker synstest, glass og arbeid fullt ut, og innfatning inntil kr 1000,- Det er viktig at du sjekker dette før du bestiller synstesten.

For at vi skal få en databrille til å fungere optimalt er det noen viktige ting du må sjekke først

  • Dersom det er mulig bør du få en ergonomisk gjennomgang av din arbeidsplass slik at forutsetningene for utmåling av arbeidsavstander og god ergonomi er best mulig. Mange arbeidstakere sitter ubevisst feil for å kompensere for dårlig syn, blending, visuell støy eller anatomiske forhold. Senter av skjermen skal være 15-30 grader under horisontal blikkretning, skjermavstand skal være 50-80 cm avhengig av skjermstørrelse.
  • Mål alle aktuelle arbeidsavstander. Hvor mange skjermer har du? Bruker du laptop, trenger du å se lenger ut i rommet, må du kunne lese dokumenter?
  • Bestill synstest hos Erøy Optikk så avgjør vi om det er behov for databriller. Vi signerer refusjonsskjema (Husk at noen arbeidsgivere skal attestere på dette før synstesten).
  • Etter ca 10 dager er databrillen din klar, den hentes og tilpasses. Arbeidstakeren betaler i de fleste tilfeller brillen selv for så å få refundert beløpet.

Husk at godt syn på arbeidsplassen handler om mer enn databriller. Vi rådgir deg slik at du kan optimalisere din visuelle ergonomi og ha det bedre på jobb.

Nyttige linker:

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/arbeid-ved-dataskjerm/synsundersoking-og-databriller/

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/arbeid-ved-dataskjerm/

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/belysning/

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/14/14-4/

http://www.synsinformasjon.no/skjemaer.cfm

http://www.optikerne.no/pages/...