Hvor ofte bør du sjekke synet?

Optiker foretar covertest under synstest
Det er din alder og øyehelse som avgjør hvor ofte du bør oppsøke din optiker.

Det er mange faktorer og vurderinger som ligger til grunn når vi skal anbefale deg hvor ofte du bør teste synet. I hovedsak er det alderen som avgjør. Synet endrer seg hele livet, men i noen perioder endrer det seg raskerer enn ellers. Når vi vokser skjer det mye, og i 45-års alderen skjer det endringer i lesesynet. Vi legger Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer til grunn for våre innkallingsrutiner.

Barn 5-18 år bør generelt sjekkes annethvert år
Barn 5-18 år med refraktive feil eller samsynsproblemer bør sjekkes årlig
Voksne 18-40 år med og uten synsfeil bør sjekkes hvert tredje år
Voksne 40-65 år med og uten synsfeil bør sjekkes hvert andre år
Voksne over 65 år med og uten synsfeil bør sjekkes årlig

Hos Erøy Optikk har vi svært gode innkallingsrutiner og kaller deg inn i henhold til våre retningslinjer på SMS og e-mail

Vil du lese hele anbefalingen kan du klikke her: http://www.optikerne.no/pages/kliniskeretningslinjer/